Gode råd og tips til arbeidsgivere som vurderer å rekruttere europeiske medarbeidere

Gode råd og tips til arbeidsgivere som vurderer å rekruttere europeiske medarbeidere

// Nedenfor finner du informasjon som kan komme til nytte når du skal ansette medarbeidere fra Europa.

Arbeid og opphold
Statsborgere fra EU-/EØS-land og Sveits trenger ikke oppholds- og arbeidstillatelse for å arbeide i Norge. Personer som skal være i Norge mer enn tre måneder skal registrere seg hos politiet. Først forhåndsregistrerer man seg elektronisk på nettet via Utlendingsdirektorates (UDI) hjemmeside. Nødvendige papirer for arbeidstakere er gyldig identitetskort eller pass og ansettelsesbevis eller arbeidskontrakt som er i tråd med arbeidsmiljølovens bestemmelser. For opphold kortere enn tre måneder er det ikke nødvendig å registrere seg. Arbeidstakere fra land utenfor EU-/EØS-området og Sveits, må ha oppholdstillatelse før de kan arbeide i Norge. Ta kontakt med den lokale politistasjonen eller UDI for mer informasjon.

Arbeidsforhold og tilrettelegning
Arbeidslivet fungerer annerledes i ulike land og EURES kan bistå med råd om integrering av utenlandske arbeidstakere i norsk arbeidsmiljø.

Hvis du ønsker fornøyde medarbeidere som trives i bedriften og blir lenge i jobben, er det viktig å gjøre et grundig forarbeid.

Utenlandske arbeidstakere skal ansettes på samme vilkår som norske arbeidstakere både når det gjelder lønn, oppsigelse, likestilling, arbeidsvern og HMS. De har samme rett som norske arbeidstakere til å organisere seg i fagforeninger. Både når det gjelder medarbeidere i langvarige arbeidsforhold  og sesongjobber er det en stor fordel om arbeidsgiver kan stille bolig til disposisjon eller være behjelpelig med å finne bolig.

For medarbeidere i faste stillinger er det ofte mer som bør kartlegges på forhånd, og som den nye medarbeideren ønsker informasjon om. Stikkord er skoler, barnehager, fritidstilbud, fadderordning på arbeidsplassen og godkjenning av utdannelse. Arbeidsgiver bør også informere nye utenlandske medarbeidere om norsk språk og kultur. Ta kontakt med kommunen for informasjon om norskkurs. Det finnes i tillegg flere onlinekurs.

NAV EURES har utarbeidet brosjyren «Jobbe og bo i Norge», som finnes på norsk, engelsk, tysk og polsk. Tekstene er også tilgjengelige på eures.no. I tillegg har NAV EURES laget en DVD: «Moving to Norway? Know before you go» som kan fås ved henvendelse til NAV EURES. Dette kan være verdifull informasjon til din nye medarbeider, slik at han/hun kan forberede seg til oppholdet i Norge.

Melding om flytting
Skjemaet ”Melding om flytting fra utlandet” fås hos skattekontoret, eller kan skrives ut fra www.skatteetaten.no. Både personer som skal bosette seg i Norge på ubestemt tid, men ikke nødvendigvis sammenhengende, og de som skal oppholde seg sammenhengende i lengre tid enn seks måneder, har plikt til å melde om flytting fra utlandet. Ved flytting fra et nordisk land må det sendes inn «Internordisk flytteattest». Arbeidstaker skal søke om personnummer på skattekontoret. Ofte utstedes det et foreløpig personnummer, som kalles D-nummer.

Skattekort
Medarbeideren søker om skattekort på skattekontoret. Nødvendige papirer er gyldig pass/ID, registreringsbevis eller oppholdstillatelse hvis arbeidstakeren trenger dette, arbeidskontrakt, personnummer/D-nummer. Hvis en arbeidstaker ikke har skattekort, har arbeidsgiveren plikt til å trekke 50 prosent av lønnen i skatt.

Bankkonto
Bankene krever vanligvis at arbeidstakere har personnummer (eller D-nummer) for å kunne få opprettet en egen bankkonto.

Folketrygden
Innmelding i Folketrygden går gjennom arbeidsgiver. Det er i medarbeiderens egen interesse å kontakte NAV-kontoret i den kommunen der han/hun bor for å få informasjon om rettigheter og plikter i Folketrygden. EU-/EØS-borgere har i utgangspunktet like rettigheter og plikter i Norge som norske statsborgere, med noen unntak.

Toll
Tollvesenet gir informasjon om regler og avgifter som arbeidstaker må kjenne til ved flytting til Norge, for eksempel regler for innførsel av og registreringsavgift på motorkjøretøy, regler for midlertidig bruk av utenlandsk registrert kjøretøy i Norge, innførsel av innbo, mat, dyr, med mer.

 

TIPS TIL INNHOLD I STILLINGSANNONSE

// Det kan være stor konkurranse om arbeidskraften innen en rekke bransjer, og stadig flere bedrifter må utvide sin søking etter nye medarbeidere til å omfatte flere land.

En informativ og spennende stillingsannonse kan bidra til at arbeidssøkeren velger din bedrift og ditt tilbud. Tenk på at teksten i stillingsannonsen skal tiltrekke seg arbeidstakere fra andre land. Følgende informasjon er derfor viktig:

 • Hvor i landet ligger bedriften din?
  Gi gjerne en kort beskrivelse av stedet eller byen.
 • Hva kan du tilby når det gjelder lokaler, utstyr, personalordninger, opplæring og annet.
 • Fortell kort om bedriften: Hva dere driver med, hvor mye dere omsetter for og hvor mange ansatte dere har.
 • Beskriv arbeidsoppgavene godt og gi klart uttrykk for hva du ønsker av utdanning, erfaring og eventuelle nødvendige sertifikater.
 • Det er en fordel om du kan oppgi omtrent hva lønnen er.
 • Kan bedriften hjelpe til med å finne bolig eller har bedriften bolig til disposisjon?
 • Oppgi hvor mange stillinger du utlyser, og om de er faste, vikariater, sesongarbeid eller prosjekter. Stillingen bør ha en varighet på mer enn seks måneder (unntatt sesongarbeid).
 • Ønsker du skriftlige søknader med CV eller kun henvendelser per telefon, e-post eller online søknad?
 • Oppgi kontaktperson for henvendelser med telefonnummer/ (og retningsnummer) adresse og e-post.
 • Oppgi adressen i annonsen hvis du har hjemmeside på Internett.
 • Oppgi hvilke språk du krever at søkeren må kunne.
  Hvor viktig er det med «skandinavisk språk»? Holder det med engelsk eller et annet språk til å begynne med?
 • Det kan være en fordel å opplyse om bedriften er villig til å betale for reisekostnadene i forbindelse med intervju eller tiltredelse.
 • Hvis du ønsker å utlyse stillingen utenfor det skandinaviske språkområdet, bør stillingsannonsen oversettes til det aktuelle landets språk (eller engelsk) for at du skal nå flest mulig søkere.
 • Husk at ikke alle land har samme tradisjoner som oss når det gjelder CV og søknader. Oppsett og innhold kan variere. Utlysningstiden bør være minimum fire uker.
 • Arbeidsgiver er pliktig til å opplyse Skattekontoret for utenlandssaker (SFU) om ansettelse, midlertidig eller fast, av utenlandsk arbeidstaker – på eget skjema.

Ovenstående opplysninger og tips er hentet fra www.eures.no

Når det gjelder eventuell målrettet, skreddersydd  og rimelig annonsering mot ønskede kandidater i inn- og utland kan Manifesto være behjelpelig.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.