Hvordan finne rett person på rett plass?

Hvordan finne rett person på rett plass?

Man skal være varsom med å være for kategorisk. Men det finnes to typer fakta: Det som er fakta i vårt eget hode (mest utbredt) – og fakta basert på uhildet forskning.
Gjennom mitt virke i Manifesto samarbeider jeg med fagfolk som har et stort ansvar for mange menneskers hverdag. Det gjør meg ydmyk. Slenger vi innen rekruttering ut en synsing basert på hva som ligger fremst i hjernebarken i øyeblikket er det basert på blant annet hva vi selv har opplevd samme dag. Kanskje vi har hatt et oppgjør på hjemmebane, bulket bilen på vei til jobben, sykdom har rammet en i nær familie og vår arv og vårt miljø har formet vår egen oppfatning og væremåte. Dette har svært lite med kunnskap om hvordan mennesker rundt oss vil løse sine arbeidsoppgaver i en fremtidig jobb.

Jobber man med rekruttering skylder vi kandidatene å bli vurdert likt – uavhengig av hvem som vurderer dem, uavhengig av hvilken dag det er og uavhengig av andre ytre faktorer – i størst mulig grad.

Min første store kunde var DNV GL. Å få dem som kunde fylte meg med stolthet – og stor ydmykhet. Å se hvordan de etterstrebet å arbeide i alle ledd innga respekt. De baserte seg på kunnskap og innsikt som kunne etterprøves.

Noe av det første jeg gjorde i min egen virksomhet var å gå gjennom DNV GLs sertifiseringsprogram for rekrutterere. Det er til enhver tid ca 5000 mennesker som arbeider med rekruttering i Norge. Snaut 10% av disse har sin sertifisering, tallet burde etter min mening vært langt høyere.

For å slippe at vår magefølelse skal spille for stor rolle ved vurdering av jobbkandidater velger de fleste seriøse arbeidsgivere og rekrutteringsselskaper å benytte et sett av tester for å få et best mulig grunnlag for å vurdere kandidater opp mot hverandre. Dette i tillegg til strukturerte intervju, referanseintervju, arbeidsprøver, karakterer (for juniorstillinger) etc.

Leverandøren med størst markedsandel i Norge er cut-e (det er også andre gode leverandører). Cut-e har valgt å sertifisere de fleste av sine tester gjennom DNV GL. Dette er tid- og kostnadskrevende, men gir brukere og kunder en god sikkerhet for at testene holder hva de lover og måler det de skal.
“Intet kjede er sterkere enn det svakeste ledd”. Dette ordtaket kjenner vi igjen fra barnsben av. Cut-e har derfor valgt at for å administrere deres tester må man ha gjennomført en grundig opplæring og eksamen som sikrer en riktig bruk og gjennomføring av testene.

Jeg har valgt å inngå et samarbeide med cut-e og kan tilby å gjennomføre tester og evaluering på vegne av mine kunder. Bistanden gjelder bl.a.:

  • Hvilke evner/ferdigheter/personlighet bør den ønskede kandidat ha?
  • Gjennomføring av online-tester av utvalgte jobbsøkere
  • Skriftlig og muntlig tilbakemelding til både jobbkandidat og rekrutterer
  • Sammenlikning/evaluering/anbefaling av kandidater – oppstilt i en rekrutteringsrapport til oppdragsgiver

 

Ved at min virksomhet ikke har store overheadkostnader ligger min kost/nytte-faktor på et hyggelig nivå.

Ring meg gjerne på tlf 90848780 for en hyggelig prat og ev avtale om et kaffemøte.

Vårlig hilsen fra Svein

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.