Offentlige arbeidsplasser er attraktive!

Offentlige arbeidsplasser er attraktive!

Det var det jeg visste – offentlige arbeidsplasser er attraktive

HR-Norge og Ennova har begått rapporten European Employee Index Norge 2012 som publiseres i dag. En undersøkelse som slår bena under mange forutinntatte meninger. Det er mange fordeler ved å jobbe i det offentlige. 
I min forrige jobb i et herværende mediehus med mange offentlige oppdragsgivere lyttet jeg til mang en frustrert virksomhetsleder som fortalte at de hadde rekrutteringsproblemer “fordi vi kan tilby så dårlig lønn”.

Jeg tror det er en forenkling.

Mitt kjennskap til offentlige arbeidsplasser er at det tilbys ansvar, utvikling og et godt arbeidsmiljø. De har gjerne dyktige, hardtarbeidende ledere som vil medarbeiderne vel og ansatte som gjerne vil utgjøre en forskjell.

Undersøkelsen tar for seg mennesker som allerede er ansatt i det offentlige.

Det ER offentlige virksomheter som fremstår som mønstervirksomheter og som med fordel kan trekkes frem i lyset. Pressens oppgave er jo å være samfunnets vaktbikkjer og vi skal alle være glade for at de tar oppgaven på alvor. Ulempen er at det kan etterlates et inntrykk av at offentlige etater generelt er et dårlig sted å være, noe denne undersøkelsen altså tilbakeviser.

Les gjerne den positive undersøkelsen i sin helhet her

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.