Ost er ost – test er test – eller?

Ost er ost – test er test – eller?

Ost er på sett og vis ost – test handler om mennesker, som er langt viktigere.
Stadig flere virksomheter bruker kvalitetssikrede tester som en del av rekrutteringsprosessen – et støtteverktøy i kombinasjon med intervju, caseløsning, referansesjekk etc. Hvordan kan vi øke treffsikkerheten mht hvordan en kandidat vil agere i en gitt, fremtidig jobbsituasjon i vår virksomhet? Hvilke følger kan en direkte feilansettelse eller en halvdårlig ansettelse få for din virksomhet på kort og mellomlang sikt? Noen forfekter at det fort koster 1,5 årslønn. Andre vil mene det kan sette hele bedrifter overstyr.
En vitenskapelig test av en persons handlingsmønster, evner, ferdigheter og motivasjonsfaktorer kan vise seg å være noe av det smarteste du gjør – til fordel for både kandidat som skal passe inn i stillingen og din virksomhet.
Cut-e er blant de få leverandørene som leverer et komplett sett av tester, hvorav de fleste er sertifiserte gjennom DNV GL. For å benytte deres tester må man være godkjent testbruker, noe undertegnede er. Jeg er også sertifisert rekrutterer gjennom DNV GL. Skal vi ta en uforbindtlig prat på tlf. 90848780? Mvh Svein Grande, Manifesto as

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.