Referanser

Tove M Fjellvang Lie – DNV GL sertifisert rekrutterer og coactive coach/kurs- og foredragsholder/daglig leder i Bevisste Valg ASBevisste Valg har solid ekspertise og erfaring innen rekruttering og coaching – og er fokusert på å oppfattes som den nære, personlige og positive kompetansebedriften på Østlandet.
De siste 12 mnd har vi benyttet benyttet Svein Grande/Manifestos tjenester for skreddersydd promotering av ledige stillinger i sosiale medier. For å nå kandidater som sjelden leser ordinære stillingsannonser, er Manifestos bistand i sosiale medier svært lønnsom. Svein er real, kjapp på ballen og kommuniserer godt med oss. Slik opplever vi en solid merverdi på vegne av våre kunder. Jeg kan anbefale Svein på det varmeste!”

Caroline Kindle, HR-konsulent hos GK Norge AS
Vi har brukt Manifesto til stillingsannonsering på sosiale medier og er meget fornøyd. Svein er raskt på og gir oss verdifulle råd for å forbedre vår annonsering.

CR Group – owner and partner Jon Steen

CR Group AS – er et rådgivningsselskap med geografisk akse Oslo til Kristiansand. Vi leverer tjenester til ledere og ledergrupper, med særlig fokus på rekruttering og problemstillinger omkring utvikling, omstilling og endring.

Vi har de siste 3,5 år et stort antall ganger benyttet Svein Grande/Manifestos tjenester for skreddersydd promotering av ledige stillinger mot ønskede målgrupper i sosiale medier. Vi har opplevd Svein som samvittighetsfull, hyggelig og lønnsom å samarbeide med.

 

Compello Group – CEO Gustav Line

Compello er et programvareselskap som er avhengig av å rekruttere gode ressurser. Vi har benyttet Manifesto og Svein Grande til rekruttering av seks ansatte og opplever Svein som responsiv, profesjonell og fleksibel. Resultatene har vært meget gode og vi har hatt god respons på annonsering på sosiale medier.

Dagbladet – Prosjektleder Magnus Hoem Hagen

I Dagbladet er det å ansette nye, gode designere og utviklere er utfordrende. Manifesto v/Svein Grande har hjulpet oss i en del av prosessen. Vi har fått rask og god hjelp, og ansetter nå kandidater vi er svært godt fornøyde med. Vi er godt fornøyd med Manifesto’s tjenester.

 

DNV GL – Group Leader, HR Advisory Marianne J. Weiby
“DNV har benyttet Manifesto til å promotere ca 50 ulike stillinger i ulike sosiale medier gjennom en seks måneders periode. Vi er veldig godt fornøyd med hva Manifesto v/Svein Grande har gjort for oss”

(Egen tilføyelse: Passert ca 200 stillinger for DNV GL pr juni -16).

Oslo kommune, plan- og bygningsetaten – Enhetsleder Pål Granberg:
“Manifesto har bistått Plan- og bygningsetaten med å linke opp utlyste stillinger i teknisk fagavdeling på sosiale medier. Det har det siste året i mindre grad blitt brukt annonser i avis/tidsskrift. Manifestos bistand har gitt resultat.”

Lundin Petroleum/Bønes Virik, Executive Search and Recruitment – Prosjektkonsulent Frøydis Alexandra Hatlem Mejdell:
“Har brukt Manifesto i store rekrutteringsprosesser hvor målgruppen har vært relativt spisset. Synlighet, bredde, søkbarhet samt informative rapporter etter prosessens avslutning har vært svært verdifullt!”

Flinke Folk Rekruttering AS – Partner Gunnar A. Swensen
“Vi innledet i vår et samarbeid med Svein Grande/Manifesto med sikte på å benytte sosiale medier for å få flere og mer relevante søkere til stillinger vi jobber med å finne kandidater til for våre oppdragsgivere. Så langt har vi benyttet Manifesto ved seks anledninger. Fem ganger i kombinasjon med annonse på Finn.no, samt search. Men i den siste kampanjen brukte vi kun annonser på sosiale medier + search, og endte opp med brutto 20 personer inne til intervju, hvorav 4 gode kandidater er presentert for oppdragsgiver. Vår konklusjon er at rekrutteringskampanjer via Manifesto totalt sett fungerer veldig bra, med god og dynamisk oppfølging underveis. Anbefales.

Lumex AS – CEO Roger Hovland
Lumex AS is an R&D driven company focused on developing and commercializing innovative Optical Character Recognition (OCR) technologies for different market segments in international markets. For this Lumex needs highly qualified engineers with specialized competence. Such competence has previously proven to be difficult to recruit. Some time ago Lumex announced such a position on Finn.no and received only 4 applications of which none turned out to satisfy the requirement specification fully. Lumex engaged Manifesto AS to support in recruiting two different specialist positions. The result was 80 relevant applications with a good mix of Norwegian and International candidates which by far exceeded our expectations. We experienced Manifesto to be proactive, efficient and very professional in their approach and the result was magnificent. We have now made Manifesto our exclusive recruitment partner and can highly recommend their services to others.

NRK Østlandssendingen – vaktsjef Bjørnar Brechan:
“Brukte Manifesto for å få tak i litt vanskelig tilgjengelige søkere til en stilling. Vi fikk flere gode søkere og stillingen ble besatt.”

Inter Tax – daglig leder Amy Secher:
“Vi benyttet bl.a. Manifesto og Finn.no for å få besatt en senior konsulentstilling innen økonomi hvor vi hadde spesielle krav. Arbeidet fra Manifesto ble utført raskt, effektivt og konsist, og vi fikk konstruktiv bistand til bedre visuell utforming av tekst og innhold. Vi er meget fornøyde med hva Manifesto gjorde for oss.”