Siden 2011 har et hundretalls store og små kunder vist meg tillitt. Et lite knippe har nedenfor fortalt hvordan de opplever meg:


Stian Carlsen, daglig leder for Boligforvalterne.

Vi hjelper borettslag og sameier med forvaltning og drift.

”Svein har hjulpet meg med rekruttering til flere stillinger. Han har gjennomført annonsering, intervjuer og tester av kandidater. Testverktøyene han benytter, hans tolkning av testresultatene og hans håndtering av kandidatene i intervju har gjort at jeg har valgt annerledes enn jeg ville gjort uten hans bistand. God servicegrad, super tilgjengelighet og ærlige tilbakemeldinger. Anbefales!”

 

Jon A. Steen, Managing Partner,

Agilium Worldwide Norway (AWN) rekrutterer ledere, nøkkelpersoner og styremedlemmer i privat og offentlig sektor. I 2022 har vi vokst betydelig og fullført mange vellykkede oppdrag for våre kunder.


"Vi har gjennom flere år et stort antall ganger benyttet Svein Grande/Manifestos tjenester for skreddersydd promotering av ledige stillinger mot ønskede målgrupper i sosiale medier. Vi har opplevd Svein som samvittighetsfull, hyggelig og lønnsom å samarbeide med."

 

Bjørnar Brechan, NRK Østlandssendingen

”Brukte Manifesto for å få tak i litt vanskelig tilgjengelige søkere til en stilling. Vi fikk flere gode søkere og stillingen ble besatt.”


Magnus Hoem Hagen, Amedia

Ӂ ansette nye, gode designere og utviklere er utfordrende.
Manifesto v/Svein Grande har hjulpet oss i en del av prosessen. Vi har fått rask og god hjelp, og ansetter nå kandidater vi er svært godt fornøyde med.
Vi er godt fornøyd med Manifesto's tjenester.”


Marianne Weiby, HR DNV

”DNV har benyttet Manifesto til å promotere ca 50 ulike stillinger i ulike sosiale medier gjennom en seks måneders periode. Vi er veldig fornøyd med hva Manifesto v/Svein Grande har gjort for oss.”

 

Christina Roe Steen, HR Elkem

”Elkem har benyttet Manifesto v/Svein Grande i flere år til å bistå oss med stillingsannonsering på sosiale media. Vi er meget fornøyd med jobben han gjør for oss. Proaktiv og rask levering av bestillinger, samt god veiledning og oppfølging.”

 

Pål Granberg, Plan- og bygningsetaten, Oslo kommune

”Manifesto har bistått Plan- og bygningsetaten med å linke opp utlyste stillinger i teknisk fagavdeling på sosiale medier. Det har det siste året i mindre grad blitt brukt annonser i avis/tidsskrift. Manifestos bistand har gitt resultat.”